ESPA Kft. – Rozetta Tours Utazási Iroda

Székhelye: 2525 Bajna Őrhegy-alja 4.

Telephelye: 2072 Zsámbék Nyárfás utca 2.

Az Európai Parlament új Általános Adatvédelmi Rendelete ((GDPR) és a vonatkozó magyarországi jogszabályok (jelenleg elérhető legfrissebb: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) alapján.

1. Fogalmi rendszer: – adatkezelő: aki a személyes adatok gyűjtését, tárolását, módosítását, különböző célokra való felhasználását végzi

 • adatfeldolgozó: aki az adatkezelő megbízásából és nevében személyes adatokkal dolgozik
 • adatbirtokos: az a természetes személy akinek adatait kezelik
 • adatkezelés jogalapja: vonatkozó törvény, rendelet megnevezése
 • adatnyilvántartás: tartalmazza a vállalkozás nevét és elérhetőségi adatait, az adatfeldolgozás indoklását, az adatbirtokostól beszerzett személyes adatokat, az adatokat megkapó szervezet(ek) megjelölését, az adatok más országba továbbítását, az adat törlés határidejét, az adatfeldolgozás során végrehajtott biztonsági intézkedéseket
 • adatkezelés köre: milyen személyes adatok kezelésére kerül sor
 • adatfelhasználás: milyen célokra történik a beszerzett adatok felhasználása
 • adatkezelés engedélyezésnek módja: az adatbirtokos engedélyének formája

2. Részletes kifejtés: –    adatkezelő: Farkas Róbert irodavezető

 • adatfeldolgozó: Farkas Róbert a kft alkalmazottja
 • adatbirtokos: a kft szolgáltatásainak (utazás, szállás) megrendelője
 • adatkezelés jogalapja: az Áfa törvény (2007. évi CXXVII. törvény 169. paragrafusa), mely kötelezően előírja a számla kiállításához a vevő nevének és címének a számlán való feltüntetését
 • adatnyilvántartás: a számlák (díjbekérők) elkészítéséhez szükséges „Címek” excell táblázat amelyből az utazáshoz szükséges részvételi jegy (voucher) kiállítása is történik. A számlákat a NAV, a vouchereket a mindenkori külföldi partner kapja meg (ennek alapján történik meg a pénzügyi elszámolás). Az adatok törlésének határidejét az Áfa törvény szabja meg. Az adatfeldolgozás a cég zárt, jelszóval védett rendszerében történik.
 • adatkezelés köre: név, postai cím, e-mail cím (amennyiben a megrendelés e-mailben történik), elérési telefonszám a gyorsabb információ áramlás érdekében.
 • adatfelhasználás: számlák és voucherek kiállításához, információ cseréhez
 • adatkezelés engedélyezésének módja: a megrendelések visszaigazolásakor kiállított kétoldalú „Utazási szerződés”-ben külön pontként.

3. Az adatbirtokosok jogai:tájékoztatáshoz való jog: adatvédelmi nyilatkozatunkat megjelenítjük     honlapunkon (www.rozettatours.hu)

 • hozzáféréshez való jog: bármikor kérheti a kezelt adatok megismerését
 • törléshez való jog: bármikor kérheti adatainak törlését
 • egyéb jogok: adathelyesbítés joga, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog
 • panasz benyújtható: első helyen az ESPA kft-hez, további jogorvoslatként általános esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1530 Budapest, Pf. 5.) illetve konkrét jogsértés érzete esetén a lakóhelye szerinti törvényszékhez, bírósághoz

Zsámbék, 2018. november 28.