Az idegenvezető szemével 1.

Miért áll Nepomuki Szent János szobra a zsámbéki barokk templom előtt?

A zsámbéki barokk templom előtt Nepomuki Szent János szobra fogadja a látogatót. A látogató elcsodálkozik, hiszen köztudott, hogy a nevezett szent szobrai általában vízparton találhatók, viszont a templom környezetében sem víz, sem híd nem található.
Ki is volt Nepomuki Szent János és miért állíttatott neki szobrot Gaál József zsámbéki plébános 1813-ban?
A XIV. században Prágában amellett, hogy magas egyházi tisztséget töltött be, János volt Vencel király felségének gyóntatója. A lobbanékony és féltékeny király felesége titkait akarta kivallatni gyóntató papjától, de János a kínzások és fenyegetések ellenére így válaszolt: „a pap, akinek Isten zárta be száját, örökké hallgatni fog”.
A király a megkínzott embert a Moldvába fojtatta. Századok múltán megtörtént szentté avatása. Azóta Nepomuki Szent Jánosként, a vízbefúltak és a gyónási titok védőszentjeként tiszteljük. Szobrait vízpartokon, hidak mentén láthatjuk.
A kérdésre plébánosunktól, Márton atyától kaptam meg a választ; abban az időben a templom előtt egy méretes vízelvezető árok húzódott, amelyen híd is volt. Azon átkelve jutottak a hívek a templomba. Volt víz, volt híd, helye lett tehát Nepomuki mészkőből faragott szobrának.

Idegenvezetés Zsámbékon:

Gyertek Zsámbékra!